საერთაშორისო კონსალტინგური ჯგუფი საქართველო
ქონების შემფასებელთა ჯგუფი
ვმუშაობთ ორ-შბ 10:00-18:00

ყოვლისმომცველი იურიდიული და საკონსულტაციო მხარდაჭერა საქართველოში

ჩვენ გიწევთ იურიდიულ და საკონსულტაციო საკითხებს პროფესიონალური მიდგომით და თქვენი საკითხის სრულად მოგვარებით

კმაყოფილი კლიენტი
წლიანი იურიდიული პრაქტიკა
დაუსვით თქვენი შეკითხვა პროფესიონალ იურისტს
2000+
15+
ჩვენს შესახებ კომპანიები
საერთაშორისო საკონსულტაციო ჯგუფი საქართველო და ქონების შემფასებელთა ჯგუფი არის წამყვანი წარმომადგენელი საკონსულტაციო და შეფასების მომსახურების სფეროში საქართველოში. ბაზარზე წარმატებული მუშაობის 15 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, კომპანია ჩამოყალიბდა საიმედო პარტნიორად 200-ზე მეტი კმაყოფილი კლიენტისთვის, მათ შორის, როგორც ფიზიკური, ასევე სხვადასხვა ზომის ბიზნეს სტრუქტურები.
მრავალწლიანი გამოცდილებისა და ღრმა ცოდნის წყალობით უძრავი ქონების შეფასების, ბიზნესის, იურიდიული მხარდაჭერისა და ბუღალტრული აღრიცხვის სფეროში, კომპანია თავის კლიენტებს სთავაზობს მაღალი ხარისხის მომსახურებას, რომელიც მიზნად ისახავს მიზნების მიღწევას და კომპლექსური პრობლემების გადაჭრას. კომპანიის მუშაობა მოიცავს საქართველოს მთელ ტერიტორიას, რაც საშუალებას აძლევს მას კლიენტებს გაუწიოს მომსახურება ქვეყნის ნებისმიერ წერტილში.

კომპანიის გუნდი შედგება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტებისგან, რომლებიც მუდმივად აუმჯობესებენ კვალიფიკაციას და მონიტორინგს უწევენ კანონმდებლობისა და ბაზრის ცვლილებებს, რათა უზრუნველყონ შესაბამისი და ეფექტური გადაწყვეტილებები.
ჩვენი კომპეტენციები

ჩვენ ვმუშაობთ ყველა იურიდიულ სფეროში, სირთულის მიუხედავად

მოძრავი და უძრავი ქონების შეფასება
ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებისთვის უძრავი და მოძრავი ქონების ღირებულების საექსპერტო შეფასების გაცემა, მემკვიდრეობის რეგისტრაციისა და ბინადრობის ნებართვის მოთხოვნისას.
ბიზნესის შეფასება
ბიზნესის ღირებულების პროფესიული შეფასება გაყიდვის, ინვესტიციების მოზიდვის, რესტრუქტურიზაციის ან სამართლებრივი საკითხების გადასაჭრელად.
ბინადრობის ნებართვისა და მხარდაჭერისთვის დოკუმენტების მომზადება
დახმარება საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მისაღებად დოკუმენტების მომზადებაში, მათ შორის იურიდიული მხარდაჭერა ყველა ეტაპზე.
კომპანიის რეგისტრაციისა და მხარდაჭერისთვის დოკუმენტების მომზადება
კონსულტაციები და დახმარება კომპანიის რეგისტრაციისთვის ყველა საჭირო დოკუმენტის მომზადებაში, ასევე მხარდაჭერა ყველა ეტაპზე
ყიდვა-გაყიდვის დოკუმენტების მომზადება და მხარდაჭერა
ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციების მხარდაჭერა, ყველა საჭირო დოკუმენტის მომზადება და იურიდიული მხარდაჭერა.
ბუღალტრული აღრიცხვის აუთსორსინგი:
აუთსორსირებული საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვის მომსახურება კომპანიებისთვის, რომელთაც სურთ ბუღალტრული ხარჯების ოპტიმიზაცია.
იურიდიული მხარდაჭერა:
იურიდიული მომსახურების გაწევა, მათ შორის კონსულტაციები, დოკუმენტების მომზადება და სხვა იურიდიული მომსახურება.
ღილაკზე დაჭერით თქვენ ეთანხმებით პერსონალური მონაცემების დამუშავებას
დარეგისტრირდით კონსულტაციაზე
ვიდეო გალერეა
ნახეთ ჩვენი ინტერვიუები
ჩვენი გუნდი

გაიცანით პროფესიონალთა გუნდი

 • რაულ ატრუშბა
  კომპანიის დამფუძნებელი
  • კომპანიის დამფუძნებელი;
  • საქართველოს დამოუკიდებელ შემფასებელთა ასოციაციის საბჭოს წევრი, რეგიონალური თავმჯდომარე;
  • უძრავი ქონების სერტიფიცირებული შემფასებელი;
  • მოძრავი ქონების სერტიფიცირებული შემფასებელი;
  • უკრაინის საშემფასებლო საზოგადოების წევრი;
  • ბელორუსიის საშემფასებლო საზოგადოების საპატიო წევრი;
  • ექსპერტი ძირითადი საშუალებების და მარაგ-ნაწილების აღწერის (ინვენტარიზაციის) საკითხებში;
  • ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი.
  • ექსპერტი კომპიუტერული ტექნოლოგიების საკითხებში;
  • ექსპერტი ფინანსურ საკითხებში;
 • ვალერი რამიშვილი
  ფინანსური მენეჯერი
  • ასოცირებული პროფესორი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
  • ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
  • საქართველოს ფინანსისტთა და ეკონომისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი
 • გიორგი ლეჟავა
  კონსულტანტი
  • კომპანიის შეფასების დეპარტმენტის ხელმძღვანელი;
  • ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი (PhD);
  • დიდი ბრიტანეთის დიპლომირებულ შემფასებელთა სამეფო ინსტიტუტის წევრი, წოდება MRICS; ID: 6238305;
  • ევროპის აღიარებული შემფასებელი, წოდება REV; ID: REV-UA/USOA/2023/81;
  • საქართველოს დამოუკიდებელ შემფასებელთა ასოციაციის დამფუძნებელი და საბჭოს წევრი;
  • ევრაზიის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (EECO) სერტიფიცირებული შემფასებელი;
  • სერტიფიცირებული აუდიტორი - საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საბჭო;
  • უკრაინის შემფასებელთა საზოგადოების საპატიო წევრი;
  • შემფასებელთა სასერტიფიკატო საგამოცდო კომისიის წევრი;
  • უძრავი და მოძრავი ქონების სარტიფიცირებული შემფასებელი;
  • ბიზნესის სერტიფიცირებული შემფასებელი.
 • ბაქარ დიაკონიძე
  კონსულტანტი
  • კომპანიის მთავარი შემფასებელი;
  • ევროპის აღიარებული შემფასებელი, წოდება REV; ID: REV-UA/USOA/2025/3;
  • საქართველოს დამოუკიდებელ შემფასებელთა ასოციაციის საბჭოს წევრი;
  • უძრავი ქონების სერტიფიცირებული შემფასებელი;
  • მოძრავი ქონების სერტიფიცირებული შემფასებელი;
  • ექსპერტი კომპიუტერული ტექნოლოგიების საკითხებში;
  • ექსპერტი მშენებლობის საკითხებში;
  • ექსპერტი ფინანსურ საკითხებში;
  • ექსპერტი ძირითადი საშუალებების და მარაგ-ნაწილების აღწერის (ინვენტარიზაციის) საკითხებში;
  • ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტის განხრით;
 • ლაშა ლეჟავა

  კონსულტანტი
  • კომპანიის მთავარი შემფასებელი;
  • ევროპის აღიარებული შემფასებელი, წოდება REV, ID: REV-UA/USOA/2025/5;
  • საქართველოს დამოუკიდებელ შემფასებელთა ასოციაციის საბჭოს წევრი;
  • ექსპერტი ურბანიზაციისა და უძრავი ქონების განვითარების საკითხებში (დიდი ბრიტანეთის დიპლომირებულ შემფასებელთა სამეფო ინსტიტუტის აკრედიტაცია, RICS);
  • უძრავი ქონების სერტიფიცირებული შემფასებელი;
  • მოძრავი ქონების სერტიფიცირებული შემფასებელი;
  • ექსპერტი ძირითადი საშუალებების და მარაგ-ნაწილების აღწერის (ინვენტარიზაციის) საკითხებში;
  • კომპანიის ინვენტარიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელი.
  • მშენებლობის ტექნოლოგიების მაგისტრი;
  • საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის მაგისტრი;
  • ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსების განხრით;
 • გუგა დათუკიშვილი

  კონსულტანტი
  • კომპანიის მთავარი შემფასებელი;
  • ევროპის აღიარებული შემფასებელი, წოდება REV, ID: ID: REV-UA/USOA/2025/2;
  • საქართველოს დამოუკიდებელ შემფასებელთა ასოციაციის საბჭოს წევრი;
  • უძრავი ქონების სერტიფიცირებული შემფასებელი;
  • მოძრავი ქონების სერტიფიცირებული შემფასებელი;
  • ექსპერტი სამედიცინო აღჭურვილობის საკითხებში;
  • ექსპერტი ძირითადი საშუალებების და მარაგ-ნაწილების აღწერის (ინვენტარიზაციის) საკითხებში;
  • კომპანიის ინვენტარიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელი.
  • ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი საბანკო და საფინანსო საქმის განხრით;
  • მშენებლობის ტექნოლოგიების მაგისტრი;
  • ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსების განხრით;
 • მამუკა მამალაძე

  კონსულტანტი
  • საქართველოს დამოუკიდებელ შემფასებელთა ასოციაციის სრულუფლებიანი წევრი;
  • კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ექსპერტი;
  • უძრავი ქონების სერტიფიცირებული შემფასებელი;
  • მოძრავი ქონების სერტიფიცირებული შემფასებელი.
ჩვენი კლიენტები
ჩვენ ვმუშაობთ ბაზარზე მსხვილ კლიენტებთან
კითხვები და პასუხები
პასუხები ხშირად დასმულ კითხვებზე
ჩვენ გთავაზობთ მომსახურების ფართო სპექტრს კონსულტაციისა და შეფასების, ასევე იურიდიული და ბუღალტრული მხარდაჭერის სფეროში. აქ არის ძირითადი ტიპის მომსახურება, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ: 1 - მოძრავი და უძრავი ქონების შეფასება, 2 - ბიზნესის შეფასება, 3 - დოკუმენტების მომზადება ბინადრობის ნებართვისთვის და მხარდაჭერა, 4 - დოკუმენტების მომზადება კომპანიის რეგისტრაციისა და მხარდაჭერისთვის, 5 - მომზადება. ყიდვა-გაყიდვის დოკუმენტები და მხარდაჭერა, 6 - ბუღალტრული აღრიცხვა აუთსორსინგით, 7 - იურიდიული მხარდაჭერა
© All Rights Reserved.
საერთაშორისო კონსალტინგური ჯგუფი საქართველო
ქონების შემფასებელთა ჯგუფი